Home   Članci označeni ' vrtici'

Arhiva oznaka: vrtici

Upravni odbor

Upravni odbor JPU „Đina Vrbica „ konstituisan je u skladu sa Zakonom, Statutom i poslovnikom o radu.On utvrđuje glavne zadatke shodno tome i planira svoje aktivnosti.Upravni odbor JPU ,,Đina Vrbica’’ , u ovom sazivu, konstituisan je
Čitaj dalje


Vrela Ribnička

Vrtić se nalazi u prigradskom naselju Vrela Ribnička.Počeo je sa radom 2005. godine.Izgradnju I opremanje objekta finansirali su SO Podgorica I NVO ,,Help,,.
Čitaj dalje


Suncokret

Vaspitna jedinica „Suncokret” se nalazi u Matagužima u sklopu 0Š “Zarija Vujošević”.Vrtić je počeo sa radom.1992. godine.
Čitaj dalje


Poletarac 2

Vrtić” Poletarac” 2 počeo je sa radom u septembru 2012 god. Nalazi se u ulici 8.marta kod Krivog mosta, a u blizini vrtića nalazi se Uprava vrtića, Klinički centar Crne Gore.
Vaspitna jedinica “Poletarac” 2 sastoji se od dvije grupe vrtića i dvije grupe jaslenog uzrasta. Vaspitno-obrazovni proces realizuje sedam vaspitačica i jedan vaspitač. U vrtiću rade tri medicinske sestre, dvije radnice u kuhinji a za higijenu u vrtiću zadužena je jedna radnica.
Čitaj dalje


Poletarac

U vrtiću “Poletarac” ima 8, a u jaslicama 7 vaspitnih grupa. U ovom bjektu radi 24 vaspitačice ,9 medicinskih sestara . U kuhinji radi 7 radnica. Za higijenu su zadužene 4 radnice na održavanju čistoce i jedna radnica u vešeraju.
Čitaj dalje


Đina Vrbica

Vrtic “Đina Vrbica” je je poceo sa radom davne 1977. godine. Objekat je montaznog tipa, građen prema savremenim vaspitno- obrazovnim standardima.
Čitaj dalje


Jelena Ćetković 2

Školske 2012-13.godine započela je sa radom nova vaspitna jedinica „ Jelena Ćetković“2 na Draču koja je smještena u okviru JU OŠ „ 21 maj“. Imajući u vidu činjenicu da je bilo potrebno proširiti postojeće kapacitete „ Jelene Ćetković „ 1 na Koniku u saradnji sa Ministarstvom prosvjete omogućen je boravak djece iz tri vaspitne grupe u okviru pomenute škole i to dvije starije i jedne mlađe vaspitne grupe vrtića.
Čitaj dalje


Jelena Ćetković

Vaspitna jedinica “Jelena Ćetković” djeluje u sklopu JPU ”Đina Vrbica”. Vrtić je počeo sa radom 28.11. 1973. godine i nalazi se na podgoričkom naselju Konik. U blizini je OŠ ,,Marko Miljanov,,
Čitaj dalje


Dječja radost

Vrtić ,,Dječja radost’’ osnovan je 1968.godine u prostorijama Osnovne škole ,,Mahmut Lekić’’ u Tuzima.U blizini škole se nalazi gimnazija ,, 25. Maj,,
Čitaj dalje


Leptirić

Davne 1969. godine, u podgorickom naselju Pobrežje, počeo je sa radom vrtić “Leptirić”.
Vrtić se nalazi na Pobrežju iza zgrade Razvršja, a u blizini se nalazi i Dom zdravlja.
Čitaj dalje