Menu Close
Glavne obavijesti

Upis za narednu školsku godinu

Želimo da vas obavijestimo da će, po objavljenom konkursu, upis za narednu školsku godinu početi 24. maja tekuće godine i planirano je da traje do 15. juna 2023. godine. 

Procedura je identična kao i proteklih godina. Kako bi se izbjegle gužve, roditelji djece koja se po prvi put upisuju u našu Ustanovu ili su bila ispisana tokom školske 2021/2022. godine moći će da podnesu prijavu za upis elektronskim putem, na web adresi  www.upisi.edu.me

 E-upis u vrtiće obavlja se na istoj adresi kao i upis u osnovne škole i roditelji će to moći da obave bez čekanja u redovima i dolaska u ustanovu. Procedura upisa je jednostavna, unošenjem matičnog broja djeteta, automatski se iz sistema povlače potrebni podaci o djetetu. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraće se upisanom u novoj školskoj godini.

Roditelji koji nemaju internet pristup ili imaju komplikacije pri izvršenju e-upisa, isti će moći obaviti na jednom od tri šaltera koji funkcionišu u okviru naše Ustanove i to u okviru VJ “Dragan Radulović” (ul. Mirka Banjevića br. 6, Stari aerodrom), VJ “Mali princ” (ul. Velimira Stojanovića bb, Zagorič) i VJ “Poletarac” (ul. Radosava Burića bv, Zabjelo). Poželjno bi bilo da uz sebe imate neki lični dokument djeteta.

I ove školske godine, polazeći od svih blagodeti ranog učenja, naglasak je na povećanju pravednosti i pristupačnosti sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja svakom djetetu, te usklađivanju obuhvata mališana i prostornih kapaciteta naših objekata, a sve u cilju optimizacije uslova za sveobuhvatni rast i razvoj. Na temelju iskazanog interesovanja iz prethodnih godina, koje je zaista ogromno, molimo Vas da budete ažurni, pravovremeno reagujete i ispoštujete naznačene rokove za trajanje upisa u školskoj 2023/24. godini. Pri sklapanju grupa vodićemo se propisanim kriterijumima, te o toku upisa pravovremeno i koncizno informisati resorno Ministarstvo prosvjete.

Još jedna napomena-pratite zvanične kanale komuniciranja naše Ustanove kako bi bili u toku sa početkom sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i Ustanove, koji su, uz potvrdu o podobnosti djeteta za boravak u vrtiću (koju izdaje Vaš izabrani ljekar za dijete-pedijatar) neophodni za pohađanje naših vaspitnih jedinica i u nastupajućoj školskoj godini.